بخش اول : مشخصات ماده

 

نام ماده : نیترات نقره  SILVER NITRATE

 

اسامی مترادف /فرمول شیمیایی : Ag NO3

 

تهیه شده : GENIUM PUBLISHING CORP

 

بخش دوم :مقادیر مجاز

 

حد مجاز 8 ساعته (TWA) :   0/01 mg/m3             حد مجاز تماس کوتاه مدت (STEL):--------

 

بخش سوم : مشخصات فیزیکی

 

نقطه جوش:  440c .           نقطه ذوب : 212 . c   نقطه انجماد : ----         حلالیت در آب: کاملا  قابل حل در آب

وزن مولکولی :170  gr/mol      فشار بخار : --------        حالت فیزیکی :کریستالی   

  بو و شکل ظاهری : بی رنگ – کریستال سفید کوچک و بی بو .

 

بخش چهارم : اطلاعات آتش سوزی و انفجار

 

نقطه آتش گیری : --------       حد پایین انفجار LEL: ---------     

  حد بالای انفجار UEL: ----------

   

دمای خود اشتعالی : -------           

 

 خاموش کننده مورد استفاده : آب

خطرات انفجار و آتش سوزی : نمی سوزد .

 

بخش پنجم : واکنش ماده

 

پایداری : ناپایدار

ناسازگاری با مواد شیمیایی :  با استیلن – آمونیوم هیدروکسید _ کاربید کلسیم – اتانول – اسید نیتریک – اسید اگزالیک – اسید تارتاریک – اکسید اتیلن واکنش می دهد .

تولید مواد خطرناک در اثر تجزیه :فیومهای سمی اکسید نقره و گازهای سمی از قبیل اکسید های نیتروژن که می تواند منجر به حریق گردد.

 

بخش ششم : خطرات بهداشتی

 

راههای ورود : تماس پوستی – استنشاقی – چشمی

 

اثرات حاد:استنشاق ممکن است سبب تنگی نفس – سرفه و التهاب نای می شود .

 

اثرات مزمن :تماس طولانی مدت ممکن است سبب متهموگلوبینی شود .

 

کمکهای اولیه :

 

چشم : ابتدا چشمها را با پلک باز به مدت 15 دقیقه با آب فراوان شستشو داده و مراجعه اورژانسی به پزشک .

 

پوست :فورا محل تماس را با آب و صابون بشویید و درمان سوختگی پوست توصیه می شود .

 

استنشاق : فرد را به هوای آزاد منتقل کنید.

گوارش : به فرد 4 تا 8 لیوان آب یا شیر بخورانید و فرد را وادار به استفراغ نکنید و با پزشک مشورت شود .

 

بخش هفتم : روش جمع آوری ضایعات ناشی از نشتی و ریخت و پاش

 

نشتی : -----

جمع آوری ضایعات : ------

 

بخش هشتم : پیشگیری و وسایل حفاظت فردی

 

وسایل حفاظت فردی : دستکش – عینک

 

نحوه انبار کردن : دور از منابع حرارتی و آب قرار بگیرد و در ظروف خشک نگهداری شود .

 

اطلاعات مخصوص حمل و نقل : ------

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۸۷ساعت 1  توسط رحیمی نژاد  |